ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • ក្រុមហ៊ុន Amazon គ្រោងនឹងចូលទីផ្សារធានារ៉ាប់រងរថយន្តនិងម៉ូតូ

    យោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រុមហ៊ុនទិន្នន័យនិងវិភាគ GlobalData ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សអាម៉ាហ្សូនគ្រោងនឹងចូលទីផ្សារធានារ៉ាប់រងរថយន្តនិងម៉ូតូ។ ព័ត៌មាននេះបង្កការគំរាមកំហែងដែលមិនគាប់ដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតដែលត្រូវឆ្លងកាត់ឆ្នាំដ៏លំបាកមួយពេញមួយឆ្នាំនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត។ អាម៉ាហ្សា ...
    អាន​បន្ថែម