ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • អ្នកតាមដាន KingSword ដែលមានប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង 4G នឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ

    បន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍនិងការសាកល្បងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយផលិតផល 4G នឹងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផលិតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនាពេលឆាប់ៗនេះ។ ទោះបីជាវាគ្រាន់តែជាកំណែមូលដ្ឋានក៏ដោយវាមានមុខងារទាំងអស់នៃ ET-01 ហើយអាចគាំទ្រដល់ការបញ្ចូលថាមពលវ៉ុលខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះជាការណែនាំខ្លីៗ។ ...
    អាន​បន្ថែម